Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

Aumy Phrama với chiến lược “Liên kết chiến lược” chúng tôi mở rộng quan hệ cùng rất nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Dựa vào lợi thế linh hoạt của mình, chúng tôi tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác từ đầu vào đến đầu ra (Từ R&D, sản xuất đến các hệ thống bán hàng liên kết…).

Liên hệ

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Âu Mỹ không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, coi trọng nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của chúng tôi. Tìm hiểu thêm