Đối tác

Đối tác

Aumy Phrama với chiến lược “Liên kết chiến lược” chúng tôi mở rộng quan hệ cùng rất nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Dựa vào lợi thế linh hoạt của mình, chúng tôi tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác từ đầu vào đến đầu ra (Từ R&D, sản xuất đến các hệ thống bán hàng liên kết…).

BigBen Heatlhcare Ltd.

Địa chỉ: Fernhills House Foerster

Chambers, Todd Street, Bury, Gtr

Manchester, BL9 5BJ, Vương quốc Anh.

Website: http://bigbenhealth.co.uk

International medical foods limited.

Địa chỉ: 3rd Floor 207 Regent Street,

London, W1B 3HH, Vương quốc Anh.

Website: https://medicalfoods.co.uk/

Liên hệ

Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Âu Mỹ không ngừng hoàn thiện phương pháp quản trị điều hành, luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, coi trọng nguồn nhân lực là tài sản của doanh nghiệp, đó là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của chúng tôi. Tìm hiểu thêm